DR. ANDREJ FIŠTRAVEC
župan Maribora

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Intervju z dr. Andrejem fištravcem, županom MO Maribor

1. Ali je Maribor po vašem mnenju še industrijsko mesto oziroma kako ga vidite vi?

Maribor ima še vedno močno industrijsko jedro, ki pa se vse bolj dopolnjuje z inovativnim podjetniškim načinom poslovanja. Res je da je Maribor v preteklih letih glede gospodarstva malo zaspal in ravno zaradi tega smo se znašli v takšni nezavidljivi situaciji. Vendar naši napori in napori inovativnih podjetnikov ter gospodarstvenikov postavljajo Maribor ponovno na mednarodni zemljevid mesta z industrijskim potencialom kot tudi mesta z najboljšim podpornim okoljem za Start UP podjetja. Maribor ima ugledno Univerzo z visoko izobraženim in delavnim mladim kadrom, odlično logistično izhodišče za poslovanje v Evropi ter .

Te prednosti se odražajo v gospodarskih delegacijah, ki prihajajo iz celega sveta in tudi v pogovorih o projektih, ki jih imamo z njimi.

2. Torej gledate na Maribor pozitivno?

Na Maribor gledam izjemno pozitivno. Veselim se njegovega razvoja. V Mariboru se prebuja inovativni potencial, ki sooblikuje prihodnost mesta. Želim si, da bi se meščani in obiskovalci skozi vse aktivnosti, ki jih mesto ponuja, vse bolj aktivirali. Da postane tako družbeno kot podjetno aktivno in to je prihodnost Maribor, ki ga prepoznava tudi svetovna gospodarska javnost.

3. Zakaj in s kakšnimi cilji ste se lani odločili, da boste aktivno podprli program Start:up Maribor?

Start UP Maribor je prepričal s kvalitetnim mednarodno priznanim programom, ki spodbuja podjetništvo, in še več, spodbuja ga doma, kjer ga potrebujemo. Podpora podjetništvu in inovativnosti bi morala biti podprta že leta nazaj. V MO Maribor se zavedamo, da je ob podpori socialnim in kulturnih programom v mestu ključna podpora gospodarstvu. Podporo gospodarstvu pa naj izvajajo strokovnjaki iz področja podjetništva, ki imajo znanje in izkušnje. Podpiramo in izvajamo pa tudi druge programe, ki nudijo podporo lokalnemu gospodarstvu. Osrednji projekt je »Invest in Maribor« skozi katerega vodimo celovito podporo. Aktivno delamo na vzpostavljanju investicijske pisarne, podpori tujih investitorjev, izvedbi razpisov za neposredno podporo mestnim podjetjem ter na povezovanju in sodelovanju med obema gospodarskima zbornicama, Območno obrtno - podjetniško zbornico Maribor in Štajersko gospodarsko zbornico. S pomočjo podpornih programov, ki jih mesto ponuja imajo podjetniki veliko priložnosti za lasten razvoj in razvoj svojih podjetniških idej.

4. Kateri so najpomembnejši rezultati izvajanja programa Start:up Maribor v letu 2015?

V okviru izvedenega programa Start:up Maribor, namenjenega usposabljanju in aktivnem mreženju podjetnikov, je bilo izvedenih 30 dogodkov v obliki delavnic in moderiranih pogovorov ter en start-up vikend. Program je angažiral skupaj 48 predavateljev in pritegnil 800 udeležencev. Mentorsko in svetovalno podporo je izvajalo 35 najbolj uveljavljenih slovenskih start-up mentorjev, ki so skupaj izvedli več kot 1000 svetovalnih ur za več kot 50 start-up ekip v bolj zgodnjih razvojnih fazah ter pet start-up ekip v fazi rasti. Med njimi so znana mariborska start-up podjetja, kot so bStoked.net, ASK, Reveel.it, Drugi vid in ADORA MED, ki je tudi letošnji finalist za nagrado Slovenski start-up leta 2016.

5. Na katere aktualne dosežke mariborskih start-up ekip ste še posebej ponosni oz. po vašem mnenju prinašajo največjo dodano vrednost Mariboru?

Ponosen sem na vsak startup posebej saj vem, da gre za skupine nadarjenih in sposobnih oseb, ki imajo zastavljen cilj. Najbolj ambiciozne ekipe mariborskih start-upov, ki so bile deležne intenzivnega svetovanja in mentoriranja v okviru Start:up Maribor programa, načrtujejo, da bodo v prihodnjih dveh letih skupaj ustvarile 197 novih delovnih mest, kar je zagotovo izjemnega pomena tako za Maribor kot za mlade talente, katerih del bo tako zagotovo našel dovolj izzivov na domačih tleh. Omenil bi še, da sta dve ekipi študentov Univerze v Mariboru dosegli izvrstni mednarodni podjetniški uspeh. Ekipa Equleyes, ki jo sestavljajo trije študenti FERI UM so zmagali na odmevnem programerskem tekmovanja TechCrunch Disrupt v Londonu. Podjetniška ekipa Revell, ki jo sestavljajo trije študenti FERI UM in en študent EPF UM, je prejela investicijo ameriškega sklada tveganega kapitala v višini 2 milijona dolarjev. In ekipa ADORA MED, ki jo sestavljajo raziskovalci in študentje Univerze v Mariboru, je prejela investicijo staroste ameriških investitorjev Tima Draperja in bolgarskega sklada Eleven, v skupni višini 200.000 EUR. 

6. Kakšni so vaši konkretni načrti za spodbujanja start-up podjetništva v Mariboru v letošnjem letu?

Tudi letos imamo željo nadaljevati s programi podpore gospodarstvu. V proračunu so zagotovljena sredstva in želimo, da bomo programe izvajali tudi prihodnja leta. Za mesto je pomembno, da startupom ponudi pogoje, ki jim bodo omogočili razvoj in nova delovna mesta. S programi, ki jih podpiramo, stremimo k temu cilju.

7. Zakaj ste letos kot eden ključnih podpornikov odločilno pomagali pri organizaciji oz. izvedbi konference PODIM in zakaj je po vašem mnenju pomembno, da se dogodek takšnega formata in razsežnosti izvede ravno v Mariboru? 

PODIM se že od samega začetka organizira in izvaja v Mariboru. Gre za osrednji dogodek start up okolja, podjetniške - inovacijske konference v Alpe-Adrija regiji, ki je po zadnjih informacijah letos pritegnila več kot 800 podjetnikov, investitorjev in drugih deležnikov regionalnega in mednarodnega podjetniškega ekosistema. Maribor se z organizacijo mednarodnih podjetniških konferenc kot je PODIM uvršča na svetovni podjetniški zemljevid in to je organizatorjem uspelo samo z vztrajnostjo in trdim delom. Dogodek si zasluži podporo zaradi vsebine in zaradi razvoja Maribora saj želimo graditi njegovo tradicijo v Mariboru.
Novice
Top projekti v letu 2016
1. Začetek gradnje vrtca Studenci enota Pekre v višini 1.081.864,41 EUR

Konec meseca oktobra 2016 se je pričela gradnja vrtca Studenci enota Pekre. Trenutni vrtec deluje v stavbi na Bezjakovi ulici 19, ki je bila zgrajena pred več kot 150imi leti, zaradi česar so nekateri konstruktivni elementi v izredno slabem stanju. Nadalje je lastništvo stavbe, v kateri je organiziran vrtec, deljeno in stavba v celoti ni v lastništvu MO Maribor, pri tem pa je zunanje igrišče deljeno, ni urejenih parkirnih prostorov, s čemer je zmanjšana varnost dostopa do vrtca. Zaradi navedenega se je kot smotrna odločitev izkazala gradnja nove stavbe enote vrtca, ki je predvidena na novi lokaciji. Na ta način bo občina še naprej zagotavljala izvajanje vzgojno-varstvene dejavnost predšolskih otrok na območju KS Pekre ter v sodobnih prostorih zagotovila kakovostno izvajanje varstva skladno z normativnimi bivalnimi kapacitetami. Z novim vrtcem Pekre bo urejena zunanja okolica z otroškim igriščem in parkirišči v skupni površini 2.830 m2 in predvidena kapaciteta vrtca bo 76 otrok. Pri investiciji gre za izgradnjo nove, nizko energijske stavbe vrtca, ki bo zgrajena v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah.

Mestna občina Maribor je po izveden javnem razpisu sklenila pogodbo z izvajalcem del Markomark Nival d.o.o. iz Vidma pri Ptuju v znesku 993.596,72 EUR. Rok izvedbe del je 10 mesecev, v avgustu 2017 je predviden zaključek del, izdano uporabno dovoljenje, v septembru 2017 pa otvoritev vrtca in pričetek obratovanja.

2. Vrtec Tezno enota Mišmaš, energetska sanacija vrtca - 197.802,72

3. OŠ Bojana Ilicha, obnova fasade in zunanje ograje - 315.481,58

4. OŠ Tabor I, Energetska sanacija strehe - 326.896,57

5. Obnova šolskega trakta OŠ Toneta Čufarja Vrednost celotne obnove (začetek 2014 konec 2016) 2.593.826,91 EUR. – (zadnja faza) v letu 2016 519.351,43

Investicija v obnovo OŠ Toneta Čufarja se je začela že v letu 2014 in se je zaključila z ureditvijo okolice v letu 2016. Vrednost celotne investicije znaša 2,6 mio EUR, od tega je v letu 2015 predvidenih 1,95 mio EUR. V letu 2015 so se zaključila dela vezana na povezovalni trakt med obstoječima šolskima zgradbama (1. faza) in obnova telovadnice (2. faza), tretja faza pa je zajemala ureditev zunanjih športnih in ostalih funkcionalnih površin šole.

6. Športna vzgoja otrok in mladine, plavalni tečaji za prve razrede – 53.000 EUR

7. Pričetek obnove Atletskega stadiona na Poljanah - 244.218 EUR

Projekt prenove atletske steze je vreden 553.500 EUR, sredstva MO Maribor znašajo 385.600 EUR, fundacija pa bo prispevala 72.000 EUR (razlika je DDV, ki si ga ŠOM poračuna). Za položitev tartana je potrebno izvesti zemeljska dela – pravilno podlago, rok izvedbe je 100 dni. Atletski stadion Poljane bo tako v naslednjih letih ponovno ponudil atletsko stezo, ki bo grajena po vseh standardih pri čemer bo izvedba vseh lokalnih, državnih in mednarodnih tekmovanj na najvišjem nivoju.

8. Urbane površine, Postavitev street work out elementov in zunanji fitnes - 14.200 EUR

Mestna občina Maribor je postavila zunanje fitnes naprave v športnem parku Železničar. Naprave so ekološke, ne potrebujejo energije, zaščitene so pred korozijo in so zgrajene tako, da imajo dolgo življenjsko dobo. Izbrali smo dva kompleta, in sicer KLASIČNO KLETKO in STREET WORKOUT KOMPLEKS 08. Izdelane so iz visokokvalitetnega inox materiala. Fitnes naprave je dobavilo in postavilo podjetje IMEX TRADE TRGOVSKO PODJETJE d.o.o. iz Trzina. Dobava je znašala 11.968,20 EUR, postavitev 2.196,00 EUR.

Vrednost investicije znaša skupaj 14.164,20 EUR, ki jo je Mestna občina Maribor zagotovila v okviru proračunske postavke Izgradnja urbanih športno rekreativnih površin/programa Urbane športno rekreativne površine. Mestna občina Maribor je 6. decembra 2016 prevzela in uspešno postavila sklop zunanjih fitnes naprav v Magdalenskem parku. Fitnes naprave je doniralo podjetje Actal d.o.o. iz Medvod, ki ga zastopa direktor David Petrina. Vrednost donacije znaša 7.930 EUR, za samo postavitev naprav pa je Mestna občina Maribor zagotovila 1.830 EUR lastnih sredstev.

9. Kanalizacija Limbuš

projekt je namenjen izgradnji kanalizacijskega omrežja v spodnjem Limbušu, gre za večletni projekt in realizacija vseh planiranih investicij bo dokončana v letu 2017 - 205.276 EUR

10. Polnilna postaja - nadgradnje polnilne postaje, ki je bila izgrajena v letu 2014.

S tem bo zagotovljena večja zanesljivost obratovanja polnilne postaje za stisnjen zemeljski plin - 205.000 EUR

11. Nakup avtobusov za mestni potniški promet gre za večletni projekt in realizacija vseh planiranih investicij bo dokončana v letu 2017

Z investicijami v infrastrukturo avtobusnega prometa posodabljamo vozni park, kar vpliva na udobnejšo vožnjo in hkrati varujemo okolje (delci PM 10) s tem pa vplivamo na število uporabnikov tega prometa in zdravje občanov - 1.482.500 EUR V letu 2016 je v mestnem prometu pet novih mestnih avtobusov, ki jih je kupila Mestna občina Maribor. Vozila so znamke Isuzu, celotna vrednost pogodbe je 785.338 EUR z DDV, sofinanciranje s strani Eko Sklada je bilo v višini 166.400 EUR. Vsi avtobusi so emisijski standard EURO 6 in na dizelski pogon. V letu 2016 je MO Maribor tudi dobila, ki so bili plačani v 2015 in prevzeti v 2016, 6 avtobusov. Gre za vozila znamke IVECO CROSSWAY CITY LE 10,8 metrov (4 vozila), ter 2 manjša avtobusa znamke IVECO FENIKSBUS 8,4 metrov. Skupna vrednost naročila je 1.019.920,00 EUR z DDV, sredstva iz EKO sklada so v višini 668.800 EUR. Vseh šest vozil izpolnjuje emisijski razred EURO VI s pogonom na dizelsko gorivo. Od leta 2014 je Mestna občina Maribor kupila 16 novih avtobusov EURO 6 standarda in sicer pet avtobusov na plinski pogon CNG in preostale na dizel. Skupna vrednost nabave je znašala 3.1 mio EUR, sofinanciranje EKO sklada je bilo v višini 1,8 mio EUR. Trenutna zakonodaja ne omogoča, da bi javno naročilo oblikovali tako, da preferiramo katerega izmed energentov za pogon avtobusa, niti da posebej določimo da nabavljamo vozila na alternativna goriva, saj energent v razpisu v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju ne sme biti določen. Upamo pa, da bo na državni ravni s spremembo uredbe ki se pripravlja to omogočeno, ter da bo po cestah mesta Maribor, v prihodnjih letih lahko vozil tudi avtobus na alternativno gorivo.

12. Ureditev Korbunove in Kamenškove ulice - Namen in cilj je komunalna ureditev Korbunove in Kamenškove ulice na Studencih - 400.530 EUR

Cestno podjetje Ptuj d.d. je v lanskem letu izgradilo kanalizacijo in komunalno uredilo vozišče na Korbunovi ulici in Kamenškovi ulici na odseku št. 30 do Ilichove ulice.

13. Ureditev Maistrove ulice - namen in cilj je ureditev parkiranja in zamenjava dotrajane komunalne infrastrukture ter posaditev novih dreves na Maistrovi ulici - 465.631 EUR

V lanskem letu se je prenovila Maistrova ulica na odseku od Prešernove do Kersnikove pričela obnova tega dotrajanega dela Maistrove ulice. Na naveden odseku se je izvedla obnova primarnega kanalizacijskega kanala, ob rekonstrukciji ulice je na novo urejeno tudi vodovodno omrežje skupaj s hišnimi priključki. Obnovljeno je celotno voziščno konstrukcijo, urejeno vodenje kolesarjev in na novo so urejeni pločnike. Sprememba je tudi v parkirnem režimu – parkiranje bo možno samo na južni strani ulice, saj zaradi prostorskih možnosti ni možno obojestransko parkiranje, če hočemo upoštevati veljavne pravilnike. Na novo se je uredil tudi drevored z zasaditvijo 46 dreves.

14. Krožno gospodarstvo

Wcycle je strateški razvojni model mesta Maribor kot urbanega središča na področju celovitega ravnanja z vsemi na tem področju nastalimi odpadki na temelju politike krožnega gospodarstva kot novega ekonomskega modela materialnega, energetskega in vodnega gospodarstva, uporabe predelanih odpadkov, energije in vode kot novih virov. S tega stališča je povezovanje Snage, Nigrada in Energetike povsem logično. Snaga bo kot zbiralec odpadkov v sortirnici za mešane komunalne odpadke le-te pripravila na reciklažo, seveda pa zraven komunalnih izvajalec gospodarske javne službe ravnanja z odpadki zbere tudi druge vrste odpadkov. Gradbeni bodo tako služili Nigradu za predelavo v polnila in kompozite, lahka frakcija pa Energetiki v pirolitičnih postopkih. V sklopu državnega dogodka o Krožnem gospodarstvu, ki je potekal tudi v Mariboru, je župan MO Maribor dr. Andrej Fištravec z županom Mestne občine Ptuj Miranom Senčarjem in županom občine Šentilj mag. Štefanom Žvabom podpisal namero o sodelovanju na tem področju.

15. Obnovitvena dela na strehah objektov v MC, Supernova in Garaža v KC Pekarna

Mestne občine Maribor je investitor del, v okviru načrta investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme na področju kulture za leto 2016 so se v KC Pekarna izvajala dela obnova strehe na treh objektih: na stavbah MC, Supernova in Garaža v skupni površini okoli 830 kvadratnih metrov.

Vrednost izvedbe del po podpisani pogodbi je 65.621 evrov z vključenim DDV. Po dogovoru z uporabniki kompleksa se je celovita prenova vodila v okviru vsakoletnega investicijskega vzdrževanja.

16. Dolgoletna koncesija za upravljanje s Pohorjem

Dolgoletna koncesija za upravljanje s Pohorjem je bila podeljena javnemu občinskemu podjetju Marprom. Strategija upravljanja s Pohorjem se je pripravljala dlje časa, saj je zaradi številnih zapletov pri upravljanju Pohorja v preteklosti, bilo potrebno premostiti veliko ovir. Pohorje želimo upravljati celovito predvsem v duhu javnega interesa. Največja perspektiva je razvoj celoletnega turizma, skladen razvoj celotnega območja Pohorja in tesno sodelovanje vseh deležnikov na Pohorju. Vizija MO Maribor je razviti Pohorje v duhu trajnostnega koncepta s poudarkom na zaščiti in ohranitvi narave in z odpiranjem novih delovnih mest. Pohorje je uporabnikom na voljo skozi vse leto zato je potrebno izkoristiti potencial Pohorja 365 dni v letu, tako v poletnem kakor tudi v zimskem času (ker imamo za to vso potrebno infrastrukturo). Temeljni cilji razvoja Pohorja so vezani na uvajanje novih programov, ki spadajo v naravo (npr. glamping, eko kampi, kolesarske steze enoslednice,..) in posledično odpiranje novih delovnih mest s poudarkom na zaščiti in ohranitvi narave. MO Maribor je v vlogi ustvarjanja pogojev za izvedbo turističnih aktivnosti in programov, ki pa jih bodo imeli priložnost razvijati strokovnjaki, ki se s turizmom ukvarjajo. Poudarek bo na skupnem promocijskem in trženjskem nastopu na tujih in domačih trgih, za vizijo Pohorja 365 dni v letu. MO Maribor predvideva samo en model upravljanja Pohorja in sicer podelitev dolgoročne koncesije za upravljanje in rabo naravne gospodarske vrednote Pohorja. Le ta bo združila vse do sedaj podeljene koncesije v eno skupno koncesijo. Koncesionar bo imel na voljo upravljati s Pohorjem kot naravno gospodarsko vrednoto kot dober gospodar, v okviru tega pa bo njegova ključna skrb namenjena zagotavljanju vseh pogojev za čim boljši razvoj turizma na Pohorju.

17. Dolgoletna koncesija za upravljanje z mariborskimi tržnicami

Konec lanskega leta je bila javnemu podjetju Snaga podeljena dolgoročna koncesija za upravljanje z mariborskimi knjižnicami. Nova koncesija bo veljala s 1. januarjem za deset let. Ena prioritet Snage in občine bo, da najdeta rešitev za trajno pokritje strehe na osrednji tržnici na Vodnikovem trgu, obstajajo že osnovne smernice zavoda za varstvo kulturne dediščine.

18. Sprejetje Trajnostne urbane strategije

Sprejetje Trajnostne urbane strategije (TUS) Maribora je temelj za črpanje sredstev v perspektivi 2014 do 2020 na področju urbanega razvoja. Strategija je eden pomembnejših strateških dokumentov mesta. S sprejetjem strategije na mestnem svetu, bo namreč omogočena priprava in izbor projektov, ki so predvideni za črpanje evropskih sredstev, za katere kandidira še deset drugih slovenskih mest, vključenih v Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS). V skladu z opredeljenim načinom izvajanja bo MOM oblikoval delovno telo, ki bo zagotavljajo izvajanje strategije in prijavo projektov na prihodnje razpise. Cilj uresničevanja TUS-a je zagotoviti trajnostne učinke s povečanjem kakovost življenja v mestu in v urbanih območjih, ki so postali nosilci urbanega evropskega regionalnega razvoja. Trajnostna urbana strategija je tudi podlaga za črpanje evropskih sredstev iz mehanizma CTN, ki mestu Maribor namenja 18 milijonov evrov.

19. Športni turizem v Mariboru

V Mariboru po zaslugi odlične ponudbe infrastrukture in organizatorjev športnih priprav in dogodkov v letu 2016 načrtujejo več kot 10.000 nočitev predstavnikov športnih ekip iz različnih športnih panog. V poletnih mesecih se bodo tako v Mariboru zvrstile priprave več kot 20 priznanih športnih ekip, med katerimi velja izpostaviti nogometne klube Celtics, Željezničar Sarajevo in Olimpiakos Nicosia ter hokejska kluba Torpedo iz Moskve in Slovan iz Bratislave. Priprave svetovno in evropsko znanih klubov so odlična priložnost tudi za slovenske športne ekipe, saj se lahko na prijateljskih tekmah spopadejo z najboljšimi in s tem izboljšujejo tudi svojo igro. Pozitivni vplivi športnega turizma se prav tako odražajo skozi različna evropska tekmovanja. Maribor je v letu 2016 gostil Svetovne medicinske igre (Medigames), Atletski četveroboj reprezentanc mlajših članov in članic, Evropsko prvenstvo v Kickboksingu, Evropsko gimnastično prvenstvo v Team Gym-u, Svetovni pokal G1 Slovenian open v taekwondoju WTF in Ligo prvakov v malem nogometu, ki se bo odvijala vsako leto do leta 2022.

20. Čarobni december in praznično dogajanje v mestu

Mestna občina Maribor je v letu 2016 nadaljevala s projektom Čarobnega decembra na Trgu Leona Štuklja. Bolj celovit pristop k prazničnemu dogajanju se je izoblikoval leta 2015, ko se je na osrednjem mariborskem trgu zvrstilo število različnih dogodkov. Na dogodkih, ki so potekali v sklopu Čarobnega decembra 2016, se je zvrstilo 58 prireditev, predstav, koncertov, kjer je bilo 425 nastopajočih. Ocenjujemo, da je bilo vsega skupaj za 105 ur prireditev, ki jih je obiskalo več kot 100.000 ljudi. Na trgu je bilo 10 gostinskih hišic, 2 stojnici s hrano in tri stojnice z drugo opremo (kape, šali) ter vrtiljak.

21. Prihod Magne v Slovenijo

V lanskem letu so se potrdile govorice, ki so nekaj časa krožile v strokovni javnosti, in sicer, da mednarodni koncern Magna odpira nov proizvodni obraz v občini Hoče – Slivnica, kjer bo delo najprej dobilo 400 ljudi. To je odlična novica za to regijo in je plod dolgotrajnega prizadevanja in dela lokalnih in državnih struktur, da je takšen mednarodni koncern, kot je Magna, za svoje nove poslovne podvige prepoznal naš del Slovenije. To je tudi odlična novica za nove lastnike Mariborskega letališča. Tukaj bo veliko možnosti za sinergije in skupnega sodelovanja.

Kljub temu, da je bilo prvotno govora o 3.000 delovnih mestih in je sedaj potrjenih 400 delovnih mest, je vsako delovno mesto dobrodošlo. Namreč eno delovno mesto ustvari tri dodatna delovna mesta v okolici. Župan MO Maribor dr. Andrej Fištravec oblikoval skupino za gospodarstvo, ki deluje znotraj MO Maribor, ravno z namenom, da se potencialnim investitorjem, ki želijo vstopiti v Maribor ali regijo, nudi maksimalno podporo. Maribor je regijsko središče in kot tako vodi svojo politiko do tujih investitorjev. MO Maribor tako pri podpori potencialnim investitorjem predstavlja celovite ponudbe pri čemer v te vključuje manjše občine z namenom iskanja najboljših lokacij oziroma poslovnih priložnosti glede na želje investitorja.

22. Prodaja Mariborskega letališča

Mariborsko letališče že nekaj časa ne dosega svojega pravega potenciala. Uresničila so se dolgoletna prizadevanja MO Maribor za prodajo letališča, ki mu bo z novimi lastniki dana tudi nova namembnost. Zagon letališča ima multiplikativne učinke ne samo na mesta v bližini, ampak tudi na celotno regijo, seže lahko tudi preko državnih meja. Ob načrtih mednarodnega koncerna Magna, pa je možnost tudi iskanju sinergijskih učinkov in povezovanja pri projektih.

23. Pot na Piramido

Urejanje poti na Piramido je bilo planirano v proračunu 2016, načrtovano pa je bilo urejanje statusa te poti in vzdrževanje poti, saj te poti niso v lasti Mestne občine Maribor ampak Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Ko je Urad za komunalo, promet in prostor prišel s postopki za urejanje statusa poti, je bilo ugotovljeno, da je bila v letu 2005 sklenjena služnostna pogodba, s katero RS Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov dovoljuje MO Maribor ureditev pešpoti na Piramido. Brezplačen prenos na MO Maribor iz RS SKZG ni mogoč, saj gre za kmetijska zemljišča, s služnostjo smo pa pravico, ki jo potrebujemo, pridobili. Ne glede na to, da si želimo predmetno pot pridobiti v last, saj bi potem pot lahko kategorizirali in vzdrževali v okviru koncesije, pa tudi danes ne moremo pričakovati, da bomo predmetne poti pridobili brezplačno. Potrebno je poudariti, da lahko MO Maribor vzdržuje samo pot, ki je speljana med vinogradi, saj nam proračunska sredstva ne dopuščajo, da bi vzdrževali vse poti na Piramido, ki niso v lasti MO Maribor in za katere ni pravne podlage. Pot se je uredila v višini vrednost del 46.342,58 EUR

24. Rešitev za podjetje Marifarm

Župan dr. Andrej Fištravec se je od nastopa mandata trudil, da bi v podjetju Marifarm zaposleni obdržali delovna mesta. Strateški kupec Arterium to obljublja, kot tudi obljublja nadaljnji razvoj. Ne more pa mimo dejstva, da so napačne odločitve, ki so bile v preteklosti sprejete, pripeljale do oškodovanja mesta za najmanj 33 milijonov EUR, ki bi jih lahko uporabili za financiranje nedokončanih projektov. V dobro zaposlenih in opomin vsem, ki so nosilci javnih pooblastil, kako se ne vlaga javnih oz. posredno javnih sredstev. Zgodbo Marifarm si je potrebno dobro zapomniti, saj je stala mesto Maribor skoraj 33 mio EUR oz skoraj 33 novih vrtcev, takšnih kot bo v Pekrah. Zapomniti pa si je potrebno tudi tiste osebe, ki so za njo odgovorne.

25. Staro mestno jedro

Eden izmed ciljev župana dr. Andreja Fištravca ob nastopu mandata je bilo tudi oživljanje starega mestnega jedra, kar se dogaja vzporedno z zapolnitvijo praznih občinskih prostorov in omogočanje lokalom, da organizirajo prireditve, ki so skladne z omejitvami in pravilniki Mestne občine Maribor. Takšna strategija in odločitev se je izkazala za uspešno, namreč vsi občinski lokali v starem mestnem jedru so zapolnjeni, Gosposka ulica se prebuja kot centralna mestna ulica, Poštna ulica ima svoje življenje in utrip, tudi Glavni trg je postal prizorišče. Namen je, da staro mestno jedro ne umira, ampak da se lahko na tem prostoru odvijajo številne aktivnosti in dogodki. 26. Podim in start-up
Top projekti v letu 2016
Top projekti v letu 2015
Top projekti leta 2014
Iskrena hvala za izjemno podporo!
KANGLER : FIŠTRA 1:8
Video posnetki
Fotogalerija
VRNIMO MESTO LJUDEM - SKUPAJ!
Že od lanskih volitev nosim takratni predvolilni moto “Vrnimo mesto ljudem” v svojem srcu. Vse odtlej, ko ste mi zaupali svoj glas, se z ekipo močno trudimo priti do tega cilja. Žal pa to pot vse prevečkrat prekriža mestni svet. A verjamem, da znate prepoznavati rezultate trdega dela. V tem relativno kratkem času nam je uspelo ustaviti mnoge slabe prakse iz preteklosti in zastaviti projekte za nova delovna mesta, a potrebujemo še korak naprej.

5. oktobra letos bomo spet šli na lokalne volitve, kjer bomo volili župana, mestni svet ter svete mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Na te volitve si želim skupaj z vami - kot nestrankarski kandidat za župana. Mariboru moramo ponuditi najboljše ideje, znanja in ljudi. Postanite del te zgodbe in se nam pridružite. S svojimi idejami, znanjem ali konkretno pomočjo. Mesto bomo vrnili ljudem samo, če bomo skupaj aktivno sodelovali pri oblikovanju vizije njegovega razvoja.

Vabim vas, da izpolnite spodnji obrazec podpore, postanete aktivna someščanka ali someščan in sooblikujete prihodnost našega mesta.

Preberite si naš program v brošuri gremo naprej
Vabim vas, da izpolnite spodnji obrazec podpore, postanete aktivna someščanka ali someščan in sooblikujete prihodnost našega mesta.

Gremo naprej!
Ime:
Priimek:
E-naslov: